IT Hot Topic (EP.11) : WiFi 2.4 vs 5GHz |PoE คืออะไร , Router ใช้ VPN ไม่ได้

IT Hot Topic (EP.11) : WiFi 2.4 vs 5GHz
PoE คืออะไร , Router ใช้ VPN ไม่ได้

โพสต์โดย : Admin


เดินทางกันมาถึง Episode ที่ 11 แล้วสำหรับ IT Hot Topic ซึ่งสัปดาห์นี้เรามาเน้นกันในหมวดของ Network ล้วนๆ และประเด็นที่เราจะมาถกกันในวันนี้ก็คือ : 

ช่วง : กระทู้ร้อน ล่อเป้า
- Wireless 2.4GHz กับ 5.0GHz แตกต่างกันอย่างไร และทำไมต้องมีสองคลื่น

ช่วง : กูรู กูรู้ กูเรียนมา
- PoE คืออะไร มีประโยชน์ยังไงสำหรับผู้วางระบบ

ช่วง : คนถาม ทุยตอบ
- ทำไม Router บางตัวใช้ VPN ไม่ได้ แล้วจะต้องแก้ปัญหายังไง

ร่วมแสดงความคิดเห็น