ซินเน็คฯ ชวนร่วมเดิน-วิ่งการกศุล “SYNNEX RUN” รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมลูนิธิรามาธิบดีฯ


ซินเน็คฯ ชวนร่วมเดิน-วิ่งการกศุล “SYNNEX RUN” รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมลูนิธิรามาธิบดีฯ

Font Size A A A


          บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำหลากหลายประเภทชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลในงาน “SYNNEX RUN 2019” ภายใต้แนวคิด “เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวิต” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 รายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครร่วมกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่ายรวมกับเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่ www.synnexrun.com
          นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Synnex) กล่าวว่า ในปีนี้เราต้องการจะสานต่อแนวคิด “เชื่อมเทค โนโลยีต่อชีวิต” ให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซินเน็คฯ มุ่งมั่นส่งเสริมเทคโนโลยีในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “SYNNEX RUN 2019”  ในครั้งนี้ขึ้นบนความต้องการที่จะสะท้อนภาพความเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีและสังคมเข้าด้วยกันผ่าน “การให้” และ ”การช่วยเหลือ” ผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน
          ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวมกับเงินบริจาคจะนำไปสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญชวนนักวิ่งและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล SYNNEX RUN 2019 เพื่อร่วมกันส่งเสริมและส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วยการมอบการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย          กิจกรรม SYNNEX RUN 2019 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 ประกอบด้วย การแข่งขันฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 600 บาท), มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) และกิจกรรมฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร คนละ 500 บาท) โดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 03.50 น.ไปจนถึง 08.30 น.
          พร้อมกันนี้ยังมีเงินรางวัล* และถ้วยรางวัล* สำหรับนักวิ่ง โดยผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน ทั้งชาย และหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้รับเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท / 8,000 บาท / 6,000 บาท / 4,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ รางวัลประเภทถ้วยมอบให้แก่ผู้ชนะชาย และหญิงอันดับ 1-3 ในทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป และประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป
          ส่วนนักวิ่งในประเภทมินิมาราธอน ผู้ชนะทั้งชายและหญิงแบบ Overall อันดับ 1-5 จะได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท / 4,000 บาท / 3,000 บาท / 2,000 บาท และ 1,000 บาทตามลำดับ รางวัลประเภทถ้วย มอบให้กับผู้ชนะชายและหญิง อันดับ 1 – 3 ในทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ ประเภทชาย : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป และประเภทหญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ* ผู้ได้รับรางวัลใน Overall ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในกลุ่มอายุอีก *

          SYNNEX RUN 2019 ครั้งนี้จะนำรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครร่วมกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่ายรวมกับเงินบริจาค ส่งมอบต่อให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัย แม่นยำสูงและจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ อีกมาก อาทิ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์ประสาทหูชั้นใน เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพและเครื่องตรวจจอประสาทตา เป็นต้น
          สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ www.synnexrun.com หรือประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนตามจิตศรัทธาได้ที่บัญชี “SYNNEX RUN 2019 เชื่อมเทคโนโลยี ต่อชีวิต เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 024-7-11552-0


สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Synnexthailand/ หรือโทร Synnex Care 1251

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่น่าสนใจ