Microsoft เปิดโครงการหาบั๊กใหม่ ช่องโหว่ร้ายแรงค่าตัวสูงสุด $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ


Microsoft เปิดโครงการหาบั๊กใหม่ ช่องโหว่ร้ายแรงค่าตัวสูงสุด $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Font Size A A A

 

          Microsoft เผยโครงการหาบั๊กในระบบตัวหม่ที่มีคุณสมบัติอันตราย และร้ายแรงระดับเดียวกันกับ Spectre / Meltdown โดยจะมีค่าตัวสูงสุดที่ $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยราคานี้จะอยู๋จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้น

ช่องโหว่เหล่านี้จะถูกแบ่งออกไปเป็นสี่ระดับ แยกตามความรุนแรง โดยค่าตัวของระดับสูงสุดก็คือ $250,000 ตามที่กล่าวไปแล้ว โดยที่เปิดโครงการนี้ก็หวังว่าบรรดาแฮคเกอร์หมวกขาวผู้มีคุณธรรมจะแจ้งช่องโหว่ และทาง Microsorft จะมีทรัพยากรบุคคลที่เก่งกาจเพียงพอที่จะอุดช่องโหว่เหล่านั้นได้ทันท่วงที และลดค่าใช้จ่ายระยะยาวในการปิดช่องโหว่ด้วยวิธีอื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ข่าวที่น่าสนใจ