D-LINK DAP-1720 AC1750 Wireless Range Extender


Config

รีวิวโดย : tor_Za

Font Size A A A


การเข้ามาคอนฟิกที่ไม่ได้แตกต่างจากตอนเซ็ตอัพขอให้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อเครือข่ายวงของ D-LINK DAP-1720 เชื่อมต่ออยู่ หลังจากนั้นก็กรอก url dlinkap.local ก็จะเข้ามาสู่หน้าการคอนฟิก โดยหน้าแรกนั้นจะเจอกับกรอกรหัสตามที่ได้ตั้งไว้ แล้วก็ไม่มีเมนูภาษาไทย


หน้าแรกจะเป็น Map การเชื่อมต่อ


การจัดการในส่วน SSID ที่ปล่อยต่อ และ SSID ที่ตัวมันเองเกาะหรือเชื่อมต่ออยู่


การจัดการในส่วน IP ของเครือข่าย


การเปลี่ยนรหัสผู้ดูแล


การจัดการระบบ


การอัพเกรด Firmware


สถานะการทำงานเป็นกราฟแยกแต่ละการเชื่อมต่อ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น