TP-Link NC450 HD Pan/Tilt Wi-Fi Camera WITH NIGHT VISION


Quality

รีวิวโดย : tor_Za

Font Size A A A


บรรยากาศขณะการทดสอบ


PoE Injector ที่ทำให้สะดวกไม่ต้องเดินเต้ารับใหม่ ใช้สายแลนเพื่อจ่ายไฟเลี้ยง Wireless Lan แล้วก็ยังสามารถใส่เสียบสายแลนเพื่อให้ TP-Link NC450 เชื่อมต่อเครือข่ายทางสายด้วยก็ได้
ภาพตัวอย่างขณะเวลาช่วงเวลาเย็น

ภาพตัวอย่างขณะเวลาช่วงเวลาพลบค่ำ


ในความเป็นจริงคือมันใกล้จะมืดแล้ว แต่ภาพจากที่กล้องมันมองเห็นนั้นสว่างกว่าความเป็นจริง
ภาพตัวอย่างขณะเวลาช่วงเวลาพลบค่ำที่เกือบจะมืดแล้ว


ในความเป็นจริงคือมันเกือบมืดแล้ว แต่ภาพจากที่กล้องมันมองเห็นนั้นสว่างกว่าความเป็นจริงภาพในที่มืดจะเห็นได้ว่าระยะภาพที่ไกลเกิน 26ฟุต มันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนัก


ถ้ายังอยู่ในระยะ 26 ฟุต ภาพที่ออกมาจะยังคงเห็นชัดเจน


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น