Performance


Performance

รีวิวโดย : OATCiiZ

Tech - Coffee - Beauty - Independent

Font Size A A A

การทดสอบ

การทดสอบคีย์บอร์ด GX 300 ในครั้งนี้ ใช้โปรแแกรม Aqua's Key Test

ผลการทดสอบที่ได้เมื่อกด Key พร้อมกันได้เต็มที่ 4 ปุ่มพร้อมกัน 

แต่สำหรับคีย์บอร์ดเกมมิ่งแท้ๆกลุ่ม Mechanic จะเป็นแบบ N-Key สามารถกดได้พร้อมกันไม่จำกัดปุ่ม

 

 

สำหรับเมาส์ GX 3 ทำการทดสอบ Polling Rate ผ่านเว็บไซต์ https://zowie.benq.com/en/support/mouse-rate-checker.html

ผลลัพท์ที่ได้โดยประมาณอยู่ที่ 126 Hz (การทดสอบในครั้งนี้ทำการปรับระดับ DPI ครบทั้ง 3 ระดับที่ให้มา) 

 

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบการลากเมาส์ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

แนวนอน

แนวตั้ง

 

ผลลัพท์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเพราะค่อนข้างนิ่งและแม่นยำ *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของผู้ใช้แต่ละบุคคล

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น